Танилцуулга

2014-11-03 03:14

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС

 

Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс нь 2004 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр Монгол улсын Засгийн газрын 51 дүгээр тогтоолоор дүүргийн Гамшгаас хамгаалах штаб, 2005 оны 48 дугаар тогтоолоор дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс болон зохион байгуулагдаж хэлтэс 6 албан хаагч түүний харъяа Аврах, гал унтраах 28 дугаар анги 52 нэгж, тусгай болон шуурхай албаны бүрэлдэхүүн 9 автомашинтайгаар үүрэг гүйцэтгэж байна.