Зураган мэдээлэл

"Их хотын их цэвэрлэгээ 90 минут" уриатай цэвэрлэгээнд нэгдэв.

2018-04-23 02:10
  • Албан хаагчид ангийн ойр орчмыг цэвэрлэв.